Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka prywatności

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka prywatności
Google Tag Manager

Więcej szczegółów: Google Analytics

Rzecznik
prasowy

Jarosław Latacz
+48 32 207 20 70 785 001 899
j.latacz@weglokoks.com.pl
17.02.2020

Nowe życie terenów poprzemysłowych

W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się konferencja pt. „ŚLĄSKI ŁAD – tereny poprzemysłowe impulsem regionalnego rozwoju”. Po jej zakończeniu Węglokoks SA, JSW Innowacje oraz Katowicka Specjalna strefa Ekonomiczna podpisały porozumienie w wyniku którego powstać ma specjalistyczny podmiot, zajmujący się kompleksowym zagospodarowaniem zdegradowanych przez przemysł terenów. Będzie to połączenie możliwości kapitałowych, organizacyjnych i kompetencyjnych jednych z największych i najważniejszych w województwie śląskim przedsiębiorstw, w których wiodącą role ma Skarb Państwa. Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia Programu dla Śląska.

Zdegradowane przez przemysł tereny to obecnie prawie 7 tysięcy hektarów w samym tylko województwie śląskim. Zajmują około 5,5 procenta powierzchni i często zlokalizowane są w atrakcyjnych dla prowadzeniu biznesu miejscach. Mogłyby tez stać się obszarem skutecznej aktywizacji gospodarczej całego regionu. Obecnie najczęściej straszą przyjezdnych , choć drzemie w nich spory potencjał rozwojowy.

Przystępując do powołania podmiotu, który zajmie się zagospodarowaniem konkretnych terenów Węglokoks SA, JSW Innowacje oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA przygotują listę najpilniejszych do wykonania zadań.

Pierwszym, konkretnym zadaniem nowego podmiotu będzie zagospodarowanie terenów należących obecnie do Huty Pokój SA w Rudzie Śląskiej. Projekt nazwany został „Nowy Pokój” i dotyczy kompleksowego zagospodarowania i uwolnienia drzemiącego tu potencjału. Aktualnie obszar ten obejmuje 175 hektarów mocno zdegradowanych przez dotychczasowa działalność terenów. Jednocześnie jednak trudno nie dostrzec potencjału jaki drzemie na tych terenach. Położony w centrum Rudy Śląskiej, w samym centrum Aglomeracji Górnośląskiej obszar jest świetnie skomunikowany (blisko Drogowej Trasy Średnicowej, Autostrady A4) , posiada na swoim terenie infrastrukturę kolejową i drogową. Obiekty Huty Pokój SA mogłyby stać się, symbolem przemian jakie zachodzą w gospodarce naszego regionu. Przejście od tradycyjnych gałęzi, do nowoczesnych rozwiązań, może i powinno odbywać się w sposób harmonijny, z poszanowaniem dotychczasowych osiągnięć i potrzebami mieszkańców.

Teczka
prasowa

Fakty i liczby | jpeg Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Górnictwo | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Energetyka | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Hutnictwo | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Logistyka | zip Pobierz plik Identyfikacja wizualna - logo | pdf Pobierz plik Zasady stosowania logo | pdf Pobierz plik

Fotogaleria