Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookies wymaga Państwa zgody, którą można wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na korzystanie przez nas i naszych partnerów z określonych kategorii plików cookies, należy wybrać opcję „Zarządzaj Cookies” i zadecydować o swoich preferencjach. Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie poprzez zmianę preferencji plików cookies.

 

Polityka prywatności

Poniżej możesz zarządzać preferencjami dotyczącymi korzystania przez nas i naszych partnerów z plików cookie.

Niezbędne i funkcjonalne pliki cookie
Zawsze aktywne
Więcej szczegółów: Polityka prywatności
Google Tag Manager

Więcej szczegółów: Google Analytics

Rzecznik
prasowy

Jarosław Latacz
+48 32 207 20 70 785 001 899
j.latacz@weglokoks.com.pl
14.02.2019

Weglokoks S.A. zwiększa obroty

Sprzedaż jednostkowa na poziomie 2,5 mld złotych, wynik finansowy 113 mln zł brutto – tak Węglokoks S.A. podsumowuje miniony rok.

 

Dynamika wzrostu przychodów Węglokoksu rok do roku (2018/2017) przekroczyła poziom 20% i to w warunkach znacznego spadku eksportu węgla do wolumenu 1,3 mln ton. Dla przypomnienia w 2016 Węglokoks wyeksportował 4 mln ton węgla, a w 2017 – 2,7 mln ton. Głównymi kierunkami eksportu pozostają: Czechy, Słowacja, Węgry, Austria i Niemcy. W 2018 całkowity obrót węglem wyniósł jednak aż 3,8 mln ton (eksport, import, sprzedaż krajowa), planowany w 2019 powinien przekroczyć 4 mln ton. Dla pełniejszego zobrazowania zmian w działalności biznesowej Węglokoks S.A. warto podać informację o istotnych zmianach w strukturze zysku ze sprzedaży: w 2015 roku 70% zysku spółki było generowane z eksportu węgla, a w minionym roku już tylko ok. 25%.

– Naszym głównym celem w 2018 roku była przede wszystkim dywersyfikacja rynkowa. Z firmy zajmującej się wyłącznie eksportem, Węglokoks stał się spółką handlową działającą na wielu marżowych rynkach i w różnych kategoriach produktowych. Jednym z celów strategicznych Spółki na najbliższe lata będzie utrzymanie zdolności do zabezpieczania potrzeb energetyki zawodowej w zakresie dostaw węgla w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez interwencyjne zakupy węgla z importu. Dlatego też zamierzamy uzupełnić kompetencje w obszarze logistyki, aby móc oferować kompleksową usługę dla naszych odbiorców – mówi Sławomir Obidziński, prezes WĘGLOKOKS S.A.

Nowa aktywność Węglokoksu dotycząca importu węgla wynika wprost z dokumentu rządowego „Program dla sektora węgla kamiennego”, przyjętego w styczniu 2018 roku, gdzie Węglokoks został przywołany jako interwencyjny importer węgla na potrzeby krajowej energetyki i ciepłownictwa. W 2018 roku Węglokoks sprzedał spółkom energetycznym importowany węgiel w ilości około 1,1 mln ton.

– W zeszłym roku eksport stanowił około 30% przychodów, również 30% stanowiła sprzedaż krajowa wraz z importem, około 32% przychodów wygenerowała sprzedaż dla przemysłu, w tym hutnictwa, pozostałe 8% to usługi, w szczególności logistyka i sprzedaż usług finansowych – dodaje Tomasz Heryszek, wiceprezes ds. handlowych WĘGLOKOKS S.A.

 

Nowa rola Ruchu Piekary

Kolejny dobry rok odnotowała spółka Węglokoks Kraj, posiadająca kopalnię Bobrek-Piekary. W 2018 roku wydobyła około 2.5 mln ton, a wstępnie szacowany zysk brutto powinien osiągnąć poziom ok. 56 mln zł.

Brak węgla, którego wydobycie byłoby bezpieczne i finansowo opłacalne – to główne powody przekazania części Ruchu Piekary kopalni Bobrek-Piekary do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Wydobycie będzie tam prowadzone do końca pierwszego kwartału 2020 roku. Nikt nie straci pracy. Część osób skorzysta z odejścia na emeryturę. Uruchomiony zostanie proces alokacji pomiędzy ruchami.

Ponadto spółka Węglokoks Kraj pozostawi w Piekarach Śląskich bocznicę kolejową, plac składowy i paczkowalnię. Zakłady przeróbcze wykorzystane będą do wzbogacania węgla „z zewnątrz” z przeznaczeniem na handel prowadzony przez WĘGLOKOKS S.A. Wydobycie prowadzone będzie
w Ruchu Bobrek, a spółka skupi się na produkcji wysokiej jakoś węgla oraz poszerzaniu oferty handlowej.

 

Aktualizacja Strategii

Węglokoks jesienią ubiegłego roku zaktualizował Strategię rozwoju Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS na lata 2018-2023.

– Nasz model biznesowy oparliśmy na pięciu segmentach: handel, górnictwo, hutnictwo, energetyka i logistyka. Podstawą aktualizacji Strategii oraz wyznaczonych wcześniej celów strategicznych są istotne zmiany na rynku węgla, stali i energii w ostatnich latach. Wierzymy, że dzięki współpracy i dzieleniu się wiedzą pracowników Grupy Kapitałowej zrealizujemy założenia strategiczne, a nasza Grupa będzie się rozwijać i stale modernizować mówi prezes Sławomir Obidziński.

Strategia rozwoju Grupy zakłada więc z jednej strony rozwój poszczególnych segmentów, z drugiej stałe zacieśnianie współpracy pomiędzy spółkami w celu zwiększenia efektywności i maksymalnego wykorzystania efektu synergii. Łącznie do 2023 roku spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS planują zainwestować w rozwój ponad miliard złotych.

 

W 2018 r. roku spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS osiągnęły przychody ze sprzedaży na poziomie 5,4 mld złotych, w sumie przeznaczając na wydatki inwestycyjne 235 milionów złotych. W tym roku planowane wydatki inwestycyjne wyniosą ponad 210 milionów złotych. To w dużej mierze inwestycje odtworzeniowe, modernizacje i unowocześnianie infrastruktury, zakup maszyn i urządzeń, ale i duże projekty logistyczne.

Teczka
prasowa

Fakty i liczby | jpeg Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Górnictwo | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Energetyka | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Hutnictwo | zip Pobierz plik Zdjęcia Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. - Logistyka | zip Pobierz plik Identyfikacja wizualna - logo | pdf Pobierz plik Zasady stosowania logo | pdf Pobierz plik